אביב ייזום שבבעלות מליסרון וקבוצת אביב רכשו יחד קרקע פרטית בצפון-מזרח תל אביב, לטובת הקמת כ-120 יחידות דיור

הקרקע ממוקמת בשכונת שיכון דן בצפון-מזרח תל אביב, בליבו של אזור המתאפיין בביקוש גבוה לדיור, בשכונה יוקרתית עם חתך סוציו-אקונומי גבוה, וקרבה לקווי תחבורה ומסחר שכונתיים. העסקה קודמה בשיתוף עם אביב אורבן בשליטת ארז אביב.

לכתבה המלאה : https://tlvonline.co.il/%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%A9%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-170-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F/

אביב אורבן טבנקין - ארז אביב אביב ייזום המוחזקת במשותף על ידי מליסרון וקבוצת אביב ומנוהלת על ידי דפנה הרלב, זכתה בימים אלה במכרז פרטי לרכישת קרקע בשטח כולל של כ-3.7 דונם בשווי של כ-170 מיליון שקלים. הקרקע ממוקמת בשכונת שיכון דן בצפון-מזרח תל אביב, בליבו של אזור המתאפיין בביקוש גבוה לדיור, בשכונה יוקרתית עם חתך סוציו-אקונומי גבוה, וקרבה לקווי תחבורה ומסחר שכונתיים. העסקה קודמה בשיתוף עם אביב אורבן בשליטת ארז אביב.